Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số thành phố Lạng Sơn lần thứ III năm 2019

 

Ngày 19/4/2019, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn long trọng tổ chức Đại hội Đại biểu các DTTS lần thứ III năm 2019; đây là một trong những địa bàn tổ chức Đại hội đầu tiên của tỉnh. Dự Đại hội có đồng chí: Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Đại hội Đại biểu các DTTS tỉnh Lạng Sơn; Triệu Văn Lạng, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh cùng 150 đại biểu tiêu biểu đại diện cho khối đại đoàn kết đồng bào DTTS trên địa bàn thành phố.