Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020  

 

Đại hội Đại biểu các DTTS thành phố Lạng Sơn lần thứ III năm 2019

Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số thành phố Lạng Sơn lần thứ III năm 2019

 

Ngày 19/4/2019, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn long trọng tổ chức Đại hội Đại biểu các DTTS lần thứ III năm 2019; đây là một trong những địa bàn tổ chức Đại hội đầu tiên của tỉnh. Dự Đại hội có đồng chí: Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Đại hội Đại biểu các DTTS tỉnh Lạng Sơn; Triệu Văn Lạng, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh cùng 150 đại biểu tiêu biểu đại diện cho khối đại đoàn kết đồng bào DTTS trên địa bàn thành phố.