Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020  

 

Submitted by Ban Dan Toc on 25 March 2019
Tệp văn bản
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
130/QĐ-BDT
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tệp đính kèm
Attachment Size
130-QÐ.signed.pdf 209.89 KB