Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020  

 

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
37/TB-VP 09-06-2021 Thông báo về việc thẩm tra các nội dung trình phiên họp UBND tỉnh tháng 6 năm 2021 (kỳ 2)
331/TB-HĐND 09-06-2021 Thông báo dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
308/TB-UBND 08-06-2021 Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh tại cuộc họp chuẩn bị tổng kết bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
305/TB-UBND 07-06-2021 Thông báo kết luận của đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tại cuộc họp chuyên đề xem xét dự thảo Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng giáo dục vùng DTTS&MN tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021-2025
216/TB-BDT 31-05-2021 Thông báo kết luận giao ban cơ quan tháng 5/2021
725-CV/VPTW 17-05-2021 Bài viết của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam
98/TB-VPCP 08-05-2021 Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp trực tuyến toàn quốc của Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19
175/TB-BDT 07-05-2021 Thông báo kết luận cuộc họp giao ban cơ quan tháng 5/2021
138/PC-BDT 08-04-2021 Phan cong nhiem vu phuc vu ky niem 75 nam thanh lap nganh
120/TB-BDT 26-03-2021 Thông báo Kết luận giao ban tháng 3/2021
27/DBDHNT-GV 26-03-2021 Thông báo chính sách học dự bị đại học cho học sinh dân tộc thiểu số
64/TB-BDT 12-03-2021 Thông báo lịch tiếp công dân của Ban Dân tộc tỉnh Lạng Sơn
86/TB-BDT 05-03-2021 Thông báo kết luận giao ban tháng 02/2021
73/TB-BDT 26-02-2021 Thông báo lịch viết tin, bài đăng tải trên Trang TTĐT Ban Dân tộc năm 2021
2357/QĐ-UBND 13-11-2020 Quyết định phê duyệt Kế hoạc thanh tra năm 2021 của Thanh tra tỉnh Lạng Sơn
384/TB-BDT 13-11-2020 Thông báo Kết quả số học viên tham dự Hội nghị tập huấn cho công đồng và cán bộ cơ sở Chương trình 135 tại thành phố Lạng Sơn
1312/TB-UBDT 07-10-2020 Thông báo số lượng người có uy tín theo Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 06/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ năm 2020
312/TB-ĐTTr 06-10-2020 Thông báo công bố Quyết định thanh tra
311/BDT-NV 05-10-2020 Thông báo lịch tập huấn cho cộng đồng và cán bộ cơ sở các xã thuộc diện đầu tư Chương trình 135, năm 2020.
5081/BNV-CCVC 26-09-2020 Quy định liên quan đến tuổi nghỉ hưu theo quy định của Bộ luật Lao động năm 2019
249/TB-BDT 12-08-2020 Thông báo Về việc phân công nhiệm vụ lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh Lạng Sơn
75/BDT-VP 25-03-2020 Cung cấp danh sách người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí.
03/BC-BDT 07-01-2020 Báo cáo Kết quả công tác dân tộc tháng 01; nhiệm vụ tháng 02 năm 2020
356/TB-BDT 17-10-2019 Thông báo Kết luận của Trưởng Ban Dân tộc tại cuộc họp giao ban cơ quan tháng 9 năm 2019
353/TB-ĐKT 16-10-2019 Thông báo kết luận kiểm tra việc thực hiện Kỷ luật, kỷ cương hành chính tại cơ quan Ban Dân tộc năm 2019
593/TB-UBND 11-10-2019 Thông báo kết luận của đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và phong trào thi đua "Lạng Sơn cùng cả nước chung sức xây dựng NTM" giai đoạn 2010-2020
401/TB-ĐTTr 30-10-2018 Thông báo Về việc công bố Quyết định thanh tra việc tổ chức, triển khai thực hiện Chính sách Dân tộc tại huyện Bắc Sơn
14/KH-BDT 30-03-2018 Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 02/CT-UBND, ngày 04/01/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm, hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp
13/KH-BDT 20-03-2018 Kế hoạch thực hiện công tác Văn thư - lưu trữ năm 2018
11/KH-BDT 07-03-2018 Kế hoạch tổ chức triển khai công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018
12/KH-BDT 07-03-2018 Kế hoạch cải cách hành chính