Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020  

 

Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Ban Dân tộc tổ chức sinh hoạt "Ngày pháp luật" thường kỳ tháng 5 năm 2021

Thực hiện Kế hoạch số 22/KH-BDT ngày 25/02/2021 của Ban Dân tộc tỉnh về triển khai thực hiện “Ngày pháp luật” năm 2021. Ngày 01/6/2021, Ban Dân tỉnh đã tổ chức sinh hoạt “Ngày pháp luật” thường kỳ tháng 5/2021 với sự tham gia đầy đủ của 24/24 công chức, người lao động của đơn vị.

Nội dung buổi sinh hoạt tập trung tuyên truyền, phổ biến 05 chuyên đề chính gồm: Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018; Luật lao động năm 2019; Luật Dân quân tự vệ năm 2019; Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng, chống tham nhũng; Nghị đinh 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức.