Skip to main content
NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 132 NĂM NGÀY SINH CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH (19/05/1890 - 19/05/2022)!  

 

Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Công nhận danh sách người có uy tín trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2022

Ngày 10/3/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 406/QĐ-UBND về việc công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Lạng Sơn năm 2022.

Căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao năm 2022, Ban Dân tộc tỉnh đã phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, các sở ngành, đơn vị có liên quan tham mưu trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2022. Tổng số người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2022 sau khi rà soát, điều chỉnh là 1.649 người. (Trong đó:  có 1433 nam, 216 nữ).

(Ảnh minh họa)

Thời gian tới Ban Dân tộc tỉnh chủ trì, tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan hướng dẫn, triển khai tổ chức thực hiện chính sách cho người có uy tín theo quy định hiện hành./.

                                                                                                                                                                  Hoàng Hiệp – Phòng Nghiệp vụ