Skip to main content
NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 132 NĂM NGÀY SINH CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH (19/05/1890 - 19/05/2022)!  

 

Tin trong nước

Hoàn thiện Thông tư hướng dẫn thực hiện Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng DTTS và miền núi

          Ngày 1/6, tại Hà Nội, Ủy ban Dân tộc (UBDT) tổ chức Hội thảo góp ý Thông tư hướng dẫn thực hiện một số dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: Từ năm 2021 - 2025 (gọi tắt là Chươn

Tin trong tỉnh

Ủy Ban Dân tộc tổ chức Hội thảo góp ý dự thảo Đề án "Hỗ trợ giáo dục học tập theo vòng đời học sinh dân tộc thiểu số tại vùng dân tộc thiểu số và miền núi" tại Lạng Sơn

     Thực hiện công văn số 824/UBDT-CSDT ngày 31/5/2022 của UBDT về việc đi thăm, tặng quà và tổ chức Hội thảo góp ý dự thảo Đề án "Hỗ trợ giáo dục học tập theo vòng đời học sinh dân tộc thiểu số tại vùng dân tộc thiểu số và miền núi".

Tin trong tỉnh

Ủy ban Dân tộc tổ chức thăm, tặng quà cho đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Lạng Sơn

Nhân dịp Hội thảo góp ý dự thảo Đề án “Hỗ trợ giáo dục, học tập theo vòng đời cho học sinh dân tộc thiểu số tại vùng dân tộc thiểu số và miền núi” tại tỉnh Lạng Sơn, với mục đích xây dựng chính sách mới cho học sinh dân tộc thiểu số tỉnh Lạng Sơn, tạo sự lan tỏa, khích

Tin trong tỉnh

Chi bộ Ban Dân tộc tỉnh tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chuyên đề năm 2022

           Thực hiện Kế hoạch số 68-KH/ĐUK ngày 22/3/2022 của Đảng ủy Khối CCQ tỉnh Lạng Sơn Kế hoạch học tập, nghiên cứu và triển khai thực hiện chuyên đề năm 2022 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có đạo đức cách mạng trong sáng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”.

Tin trong tỉnh

Thông báo số lượng người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số năm 2022

Ngày 31/3/2022, Ủy ban Dân tộc đã ban hành Thông báo số 465/TB-UBDT Thông báo số lượng người có uy tín theo Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 06/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ năm 2022. Theo đó, Ủy ban Dân tộc thông báo tổng số người có uy tín của các tỉnh, thành phố vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2022 là 29.420 người