Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020  

 

THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
2357/QĐ-UBND 13-11-2020 Quyết định phê duyệt Kế hoạc thanh tra năm 2021 của Thanh tra tỉnh Lạng Sơn
1312/TB-UBDT 07-10-2020 Thông báo số lượng người có uy tín theo Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 06/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ năm 2020
312/TB-ĐTTr 06-10-2020 Thông báo công bố Quyết định thanh tra
5081/BNV-CCVC 26-09-2020 Quy định liên quan đến tuổi nghỉ hưu theo quy định của Bộ luật Lao động năm 2019
356/TB-BDT 17-10-2019 Thông báo Kết luận của Trưởng Ban Dân tộc tại cuộc họp giao ban cơ quan tháng 9 năm 2019
353/TB-ĐKT 16-10-2019 Thông báo kết luận kiểm tra việc thực hiện Kỷ luật, kỷ cương hành chính tại cơ quan Ban Dân tộc năm 2019
593/TB-UBND 11-10-2019 Thông báo kết luận của đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và phong trào thi đua "Lạng Sơn cùng cả nước chung sức xây dựng NTM" giai đoạn 2010-2020
401/TB-ĐTTr 30-10-2018 Thông báo Về việc công bố Quyết định thanh tra việc tổ chức, triển khai thực hiện Chính sách Dân tộc tại huyện Bắc Sơn
14/KH-BDT 30-03-2018 Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 02/CT-UBND, ngày 04/01/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm, hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp
13/KH-BDT 20-03-2018 Kế hoạch thực hiện công tác Văn thư - lưu trữ năm 2018

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
45/KH-BDT 01-10-2020 Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến GDPL, vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2020
90/QĐ-BDT 28-09-2020 Quyết định Thanh tra việc tổ chức, triển khai thực hiện chính sách dân tộc tại huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn
136/NQ-CP 25-09-2020 Nghị quyết phát triển bền vững
1409/QĐ-TTg 15-09-2020 Quyết định ban hành kế hoạch triển khai Nghị quyết số 120/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội về phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030
42/KH-BDT 09-09-2020 Kế hoạch tổ chức Hội nghị tuyên truyền thực hiện Đề án Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số năm 2020 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
1216/QĐ-UBND 29-06-2020 Quyết định phê duyệt Kế hoạch thực hiện Tiểu dự án nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ cơ sở thuộc Chương trình 135 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2020
173/BC-BDT 17-12-2019 Báo cáo Kết quả đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2019
167/BC-BDT 10-12-2019 Báo cáo kết quả công tác Ban Dân tộc năm 2019
21/BC-CĐCS 09-12-2019 Báo cáo đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở năm 2019
1747/QĐ-TTg 04-12-2019 Quyết định công nhân danh sách xã hoàn thành mục tiêu Chương trình 135 giai đoạn 2017-2020

THÔNG TIN THEO LĨNH VỰC

Alt text
Đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án phát triển hạ tầng thuộc Chương trình 134-135

Căn cứ Thông tư số 01/2008/TTLT-UBDT-KHĐT-TC-XD-NNPTNT, ngày 15/9/2008 của Ủy Ban Dân tộc - Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Tài chính - Bộ Xây dựng - Bộ Nông nghiệp và Phát

LIÊN KẾT WEBSITES

SỞ BAN NGÀNH, HUYỆN THỊ

Thống kê truy cập