Skip to main content
Nhiệt liệt chào mừng 77 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2022) và Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2022)!
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Xây dựng kế hoạch và dự toán đào tạo bồi dưỡng cán bộ và công đồng các xã 135 (số 160/CV-BDT, ngày 28/6/20120

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố

 

  Thực hiện Kế hoạch số 22/KH-UBND, ngày 25/4/2012 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc Đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cán bộ và cộng đồng các xã thực hiện Chương trình 135 năm 2012.

Ban Dân tộc tỉnh đã phối hợp với Sở Tài chính ban hành Hướng dẫn liên ngành số 159/HDLN-BDT-STC, ngày 21/6/2012 của Ban Dân tộc - Sở Tài chính về việc quản lý, sử dụng định mức chi thực hiện dự án đào tạo, nâng cao năng lực cán bộ xã và cộng đồng các xã thực hiện Chương trình 135 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Căn cứ  Hướng dẫn Ban Dân tộc tỉnh đề nghị UBND các huyện, thành phố khẩn trương xây dựng Kế hoạch và dự toán đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cán bộ và cộng đồng các xã thuộc Chương trình 135 năm 2012  gửi về Ban Dân tộc để tổng hợp xây dựng Kế hoạch chi tiết tổ chức triển khai thực hiện Dự án. (có Hướng dẫn gửi kèm ).

Kế hoạch và dự toán xin được gửi về Ban Dân tộc trước trước ngày 04/7/2012 để xem xét cấp kinh phí, sớm tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo tiến bộ thực hiện dự án./.