Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020  

 

Submitted by Ban Dan Toc on 12 December 2019
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
167/BC-BDT
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tệp đính kèm
Attachment Size
document (3).pdf 616.92 KB