Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020  

 

Submitted by Ban Dan Toc on 30 September 2020
Tệp văn bản
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
42/KH-BDT
Ngày ban hành
Ngày ban hành