Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020  

 

Submitted by Ban Dan Toc on 9 April 2021
Tệp văn bản
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
30/KH-BDT
Ngày ban hành
Ngày ban hành