Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020  

 

Tin trong tỉnh

Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát tình hình triển khai các chính sách dân tộc năm 2021

Thực hiện Kế hoạch số 31/KH-BDT ngày 13/4/2021 của Ban Dân tộc về kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện các chính sách dân tộc năm 2021; Quyết định số 37/QĐ-BDT ngày 12/4/2021 về thành lập đoàn kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện các chính sách dân tộc năm 2021.

Tin trong tỉnh

Hoạt động chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày thành lập cơ quan quản lý Nhà nước về công tác dân tộc

Thiết thực kỷ niệm 75 năm ngày thành lập cơ quan quản lý Nhà nước về công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2021), kỷ niệm 17 năm ngày thành lập Ban Dân tộc tỉnh Lạng Sơn (02/8/2004 – 02/8/2021). Ngày 25/4/2021, Ban Dân tộc tỉnh tổ chức cuộc giao lưu thể thao (môn cầu lông, nội dung đôi nam) đối với cán bộ, công chức, người lao động đang công tác trong cơ quan quản lý nhà nước về công tác dân tộc cấp tỉnh, cấp huyện.

Tin trong tỉnh

Ban Dân tộc tỉnh Lạng Sơn tiếp tục thực hiện tốt công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư Quý I năm 2021

Thực hiện Quyết định số 35/QĐ-BDT ngày 17/6/2020 của Trưởng Ban Dân tộc tỉnh về việc ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ các phòng chuyên môn của Ban Dân tộc tỉnh Lạng Sơn. Trong quý I năm 2021 Ban Dân tộc tỉnh đã tiếp tục thực hiện tốt công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư...

Tin trong tỉnh

Ban Dân tộc tỉnh Lạng Sơn long trọng chào đón, chúc mừng tân Phó trưởng Ban

Chiều nay, 31/12/2020 tại Ban Dân tộc tỉnh Lạng Sơn, UBND tỉnh đã long trọng tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về việc điều động và bổ nhiệm chức vụ Phó trưởng Ban Dân tộc tỉnh Lạng Sơn. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Dương Xuân Huyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh.

Tin trong tỉnh

Hội nghị biểu dương người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Lạng Sơn năm 2020

Thực hiện Kế hoạch số 51/KH-BDT ngày 14/12/2020 của Ban Dân tộc tỉnh về tổ chức Hội nghị biểu dương người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trong công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật của Đảng, Nhà nước trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2020.

Subscribe to Tin trong tỉnh