Skip to main content
Nhiệt liệt chào mừng 77 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2022) và Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2022)!
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Hội nghị quán triệt, học tập Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

          Thực hiện Kế hoạch số 75/KH-ĐUK ngày 28/7/2022 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Ngày 16/8/2022, Chi bộ Ban Dân tộc tổ chức Hội nghị quán triệt, học tập các Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

          Dự hội nghị có đồng chí Vi Minh Tú, Tỉnh ủy viên, Bí thư chi bộ, Trưởng Ban Dân tộc; các đồng chí Phó Trưởng ban, cùng toàn thể đảng viên và quần chúng Ban Dân tộc.

(Ảnh: Toàn thể công chức, đảng viên, quần chúng tham dự hội nghị)

          Tại Hội nghị, các đại biểu được nghiên cứu, học tập, nghe quán triệt những nội dung cơ bản của 04 Nghị quyết trong văn kiện Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII. Trong đó:

          Đồng chí Vi Minh Tú, Tỉnh ủy viên, Bí thư chi bộ, Trưởng Ban Dân tộc đã trực tiếp truyền đạt: Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 16/6/2022 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao;  Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 16/6/2022, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045;

          Tiếp đó, đồng chí Lâm Văn Viên, Phó Bí thư chi bộ, Phó Trưởng ban truyền đạt : Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 16/6/2022, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới; Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới.

          Qua Hội nghị quán triệt, học tập, tuyên truyền các nội dung của nghị quyết giúp đảng viên, quần chúng bước đầu nắm được quan điểm cốt lõi, những nội dung cơ bản nhất về các chủ trương mới trong Nghị quyết trung ương 5, khóa  XIII của Đảng. Thông qua buổi học tập Nghị quyết, đồng chí Bí thư chi bộ đề nghị các đảng viên, quần chúng ngoài việc nghe phổ biến, quán triệt tại Hội nghị cần tiếp tục tự nghiên cứu, học tập vận dụng vào thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, cá nhân góp phần xây dựng tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể cơ quan trong sạch, vững mạnh./.

 

Hoàng Hiệp – Phòng Nghiệp vụ