Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020  

 

Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Hội nghị tuyên truyền, phổ biến GDPL, vận động đồng bào vùng DTTS và miền núi năm 2020

Tuyên truyền, phổ biến GDPL, vận động đồng bào vùng DTTS và miền núi

tại xã Cao Lâu, huyện Cao Lộc

Thực hiện Kế hoạch số 23/KH-BDT ngày 16/3/2020 của Ban Dân tộc về Tuyên truyền, phổ biến GDPL, vận động đồng bào vùng DTTS và miền núi trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2020. Ngày 04/9/2020, Ban Dân tộc tỉnh phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Ủy ban nhân dân huyện Cao Lộc tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tại xã Cao Lâu, huyện Cao Lộc.