Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020  

 

Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Thanh tra Ban Dân tộc tỉnh công bố Quyết định thanh tra tại huyện Lộc Bình

Thực hiện Quyết định số 90/QĐ-BDT ngày 28/9/2020 của Trưởng Ban Dân tộc tỉnh. Ngày 14/10/2020 tại Hội trường trụ sở UBND huyện Lộc Bình; Thanh tra Ban Dân tộc tỉnh đã tiến hành công bố Quyết định thanh tra việc tổ chức, triển khai thực hiện các chính sách dân tộc tại huyện Lộc Bình.

Dự buổi công bố có đại diện lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh và các thành viên trong Đoàn thanh tra; đại diện lãnh đạo UBND huyện Lộc Bình, đại diện lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn của huyện và đại diện lãnh đạo UBND 16 xã đặc biệt khó khăn thuộc đối tượng thụ hưởng các chính sách dân tộc.

Theo kế hoạch, Đoàn thanh tra sẽ tiến hành thanh tra trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày công bố Quyết định thanh tra./.