Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020  

 

Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến GDPL, vận động đồng bào vùng DTTS và miền núi trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2020

Nhằm tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và vận động đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo nội dung Đề án thực hiện Quyết định 1163/QĐ-TTg ngày 08/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ; năm 2020, Ban Dân tộc tỉnh đã chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành tổ chức Hội nghị tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017 – 2021. Trong đó tập trung 06 chuyên đề chính: Chuyên đề 1: Chủ trương của Đảng và Nhà nước về công tác dân tộc; một số chính sách dân tộc đang thực hiện tại vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Chuyên đề 2: Công tác giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội; hoạt động của Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng. Chuyên đề 3: Những nội dung cơ bản của Luật bình đẳng giới, Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, xâm hại trẻ em; tác hại của tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống. Chuyên đề 4: Hướng dẫn thanh niên phát triển kinh tế, khởi nghiệp gắn với các chính sách vay vốn. Chuyên đề 5: Biên giới quốc gia và quản lý, bảo vệ chủ quyền biên giới  quốc gia; quản lý, bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam trong tình hình mới; các văn bản liên quan đến biên giới quốc gia và biển đảo Việt Nam. Chuyên đề 6: Trợ giúp pháp lý cho đồng bào dân tộc thiểu số.

Tại các hội nghị, các đồng chí báo cáo viên của các sở, ban, ngành đã tuyên truyền, tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ phổ biến giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số vùng sâu, vùng xa, vùng ĐBKK, biên giới cho cán bộ, công chức xã và các đoàn thể, bí thư, phó bí thư chi bộ, trưởng hôn, phó trưởng thôn, trưởng ban công tác mặt trận, cán bộ chi hội, đại diện cộng đồng, lãnh đạo tổ, nhóm, người có uy tín, phụ nữ, thanh niên… thuộc 20 xã đặc biệt khó khăn của 10 huyện trên địa bàn tỉnh, tổng số 20 hội nghị với 1.240 lượt người tham dự.

Qua các hội nghị, các học viên đã tiếp thu các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống vùng đồng bào dân tộc thiểu số góp phần nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật; đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị tham gia thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số thực hiện tốt chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; tăng cường khối đoàn kết các dân tộc và củng cố niềm tin của đồng bào đối với Đảng, Nhà nước./.

                                                             Hoàng Lệ - Phó trưởng phòng Nghiệp vụ