Skip to main content
Nhiệt liệt chào mừng 77 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2022) và Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2022)!
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Giới thiệu chung

 

 

BAN DÂN TỌC TỈNH LẠNG SƠN

 

 

 

- Địa chỉ Đường Quang Trung, phường Chi Lăng, TP Lạng Sơn

 

- Điện thoại: 0253810429

- Fax: 0253810932

 

BỘ MÁY TỔ CHỨC

 

 

 

 

 

* Lãnh đạo ban

Họ và tên: Triệu Sành Lẩy

Chức vụ: Trưởng Ban

Điện thoại cơ quan: 025 3811274

Điện thoại di động: 0913278277

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Họ và tên: Vi Hữu Bình

Chức vụ: Phó trưởng Ban

Điện thoại cơ quan: 025 3810344

Điện thoại di động: 0912203029

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Họ và tên: Triệu Thắng Khì

Chức vụ: Phó trưởng Ban

Điện thoại cơ quan: 025 3812609

Điện thoại di động: 0982292717

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Họ và tên: Phùng Văn Bình

Chức vụ: Phó trưởng Ban

Điện thoại cơ quan: 025 3818865

Điện thoại di động:0913053261

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* CÁC PHÒNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đơn vị

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Họ và tên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chức vụ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Điện thoại cố định

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Văn phòng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

Đinh Thị Phượng

Chánh Văn phòng

025 3814172

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

Thanh tra

 

 

1

 

Chu Văn Mốt

Chánh thanh tra

025 3814171

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III

Phòng Chính sách

 

 

1

 

Khổng Thị Yến

Tr. phòng chính sách

025 3813811

2

 

Lăng Văn Hiền

Chuyên viên

025 3814712

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phòng Đầu tư và Xây dựng

 

 

1

 

Lý Đức Trọng

Tr. phòng ĐT&XD

025 3810470

2

 

Bế Văn Sơn

Phó phòng ĐT&XD

025 3810948

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V

Phòng Kế hoach -Tổng hợp

 

 

1

 

Hoàng Văn Đạt

Phó phòng KH-TH

025 814820