Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020  

 

Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Tuyên truyền chính sách pháp luật bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình cho người có uy tín

Ngày 17/11/2020, tại TP.Lạng Sơn, Ban Dân tộc tỉnh Lạng Sơn phối hợp với Vụ Địa phương I - Ủy ban Dân tộc (UBDT), Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Bảo hiểm xã hội tỉnh Lạng Sơn tổ chức Hội nghị tập huấn tuyên truyền, phổ biến, tư vấn, đối thoại về chính sách pháp luật bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình cho 100 người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS). Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT, đồng chí Y Thông dự và chủ trì Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo viên thuộc UBDT và BHXH tỉnh Lạng Sơn giới thiệu một số chuyên đề: Những vấn đề chủ yếu về vùng DTTS&MN; về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về BHXH tự nguyện; vai trò của Người có uy tín trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Một số nội dung cơ bản của Nghị quyết số 28-NQ/TW về cải cách chính sách BHXH; Báo cáo kết quả thực hiện chính sách pháp luật BHXH tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Chính sách BHXH tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình; vai trò, ý nghĩa, giá trị nhân văn, quyền lợi khi tham gia BHXH tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình.

(Đồng chí Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Y Thông phát biểu chỉ đạo tại Hội Nghị)

Qua giới thiệu các chuyên đề, Ban Tổ chức đã tiếp nhận và giải đáp nhiều ý kiến trao đổi của người có uy tín, trực tiếp làm rõ những thông tin về chính sách bảo hiểm y tế hộ gia đình, bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Y Thông ghi nhận và biểu dương Vụ Địa phương I và BHXH Việt Nam đã có sáng kiến thiết thực tổ chức tập huấn cho Người có uy tín trong đồng bào DTTS tỉnh Lạng Sơn về chính sách pháp luật BHXH tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình.

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm khẳng định BHXH, bảo hiểm y tế là những trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước ta, trong đó, BHXH là “của để dành” cho mọi người lao động, bảo hiểm y tế là để chăm sóc sức khỏe cho người tham gia khi không may xảy ra ốm đau, bệnh tật.