Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020  

 

Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Tuyên truyền PBGD PL tại Lộc Yên, Cao Lộc

HỘI NGHỊ TUYÊN TRUYỀN PHỔ BIẾN GDPL, VẬN ĐỘNG ĐỒNG BÀO

VÙNG DTTS NĂM 2020

Thực hiện Kế hoạch số 23/KH-BDT ngày 16/3/2020 của Ban Dân tộc về Tuyên truyền, phổ biến GDPL, vận động đồng bào vùng DTTS và miền núi trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2020. Ngày 27/8/2020, Ban Dân tộc đã phối hợp với Sở Tư pháp và Ủy ban nhân dân huyện Cao Lộc tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tại xã Lộc Yên, huyện Cao Lộc.