Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020  

 

Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Hội nghị tập huấn lớp Bí thư, Phó Bí thư các xã thuộc Chương trình 135 giai đoạn 2016 – 2020, năm 2019

Quyết định số 1528/QĐ-UBND ngày 12/8/2019 của UBND tỉnh, phê duyệt Kế hoạch thực hiện Tiểu dự án nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ cơ sở thuộc Chương trình 135 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2019. Ngày 22/10/2019 tại Hội trường Công ty cổ phần du lịch Công đoàn Lạng Sơn; Ban Dân tộc đã chủ trì tổ chức Hội nghị tập huấn lớp Bí thư, Phó Bí thư các xã thuộc Chương trình 135 giai đoạn 2016 – 2020, năm 2019. Đồng chí Vi Hữu Bình, Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh dự và chỉ đạo Hội nghị.