Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020  

 

Submitted by Ban biên tập Ban Dân Tộc on 15 March 2018
Tệp văn bản
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
14/KH-BDT
Ngày ban hành
Ngày ban hành