Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Ban dân tộc

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Ban Dân tộc tổ chức thực hiện “Ngày pháp luật” thường kỳ tháng 3 năm 2021

Thực hiện Kế hoạch số 22/KH-BDT ngày 25/02/2021 của Ban Dân tộc về triển khai thực hiện “Ngày pháp luật” năm 2021. Chiều 25/3/2021, Ban Dân tộc đã tổ chức thực hiện “Ngày pháp luật” tháng 3 năm 2021 với sự tham gia của toàn thể công chức, người lao động cơ quan.

Tại buổi sinh hoạt, đã tập trung tuyên truyền, thảo luận nội dung 05 chuyên đề đang được các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh quan tâm chỉ đạo thực hiện và gắn với chức năng, nhiệm vụ của ngành; cụ thể:

- Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 16/3/2021 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc đẩy mạnh thực hiện Dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Dự án sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân.

- Thông tư số 09/2020/TT-BLĐTBXH, ngày 12/11/2020 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động
về lao động chưa thành niên.

- Nghị định số 135/2020/NĐ-CP ngày 18/11/2020 của Chính phủ về quy định tuổi nghỉ hưu.

- Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020  của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.

- Luật Bình đẳng giới số 73/2006/QH11 ngày 29/11/2006 của Quốc hội.

Kết thúc buổi sinh hoạt, thay mặt lãnh đạo Ban, đồng chí Vi Minh Tú, Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban Dân tộc đánh giá cao công tác chuẩn bị, đến việc tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật; đặc biệt là việc tổ chức thực hiện “Ngày pháp luật” tại cơ quan, đơn vị; thông qua đó từng bước góp phần nâng cao nhận thức cũng như việc nắm bắt những quy định hiện hành đã và đang áp dụng trong thực tiễn./.

 

(Toàn cảnh buổi sinh hoạt “Ngày pháp luật” )

 

 

Hoàng Hiệp – Chuyên viên phòng Nghiệp vụ