Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Ban dân tộc

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Bồi dưỡng kiến thức dân tộc tại tỉnh Lạng Sơn năm 2020

Bồi dưỡng kiến thức dân tộc tại tỉnh Lạng Sơn năm 2020

 

Thực hiện Quyết định 771/QĐ-TTg ngày 26/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định 349/QĐ-UBDT ngày 06/7/2020 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về phê duyệt kế hoạch chi tiết thực hiện Đề án “Bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2018 - 2025”. Ngày 21/9/2020 tại Hội trường Nhà khách Tỉnh ủy, Ban Dân tộc tỉnh Lạng Sơn phối hợp với Học viện Dân tộc tổ chức mở lớp bồi dưỡng kiến thức dân tộc cho đối tượng 3, 4. Đến dự và chỉ đạo có đồng chí Vi Minh Tú – Trưởng Ban Dân tộc tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Chí – Giám đốc Trung tâm hỗ trợ Đào tạo và Phát triển nhân lực vùng dân tộc và miền núi, Học viện Dân tộc.

 

(Ông: Nguyễn Văn Chí, Giám đốc Trung tâm hỗ trợ ĐT & PT nhân lực vùng DT & MN phát biểu khai mạc)

Lớp bồi dưỡng được diễn ra từ ngày 21/9/2020 – 25/9/2020 với sự tham gia của 60 học viên là công chức, viên chức thuộc các sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh.

(Quang cảnh lớp bồi dưỡng)

Thông qua lớp bồi dưỡng các học viên đã được đội ngũ báo cáo viên truyền tải những nội dung trọng tâm như: Dân tộc thiểu số ở Việt Nam; Quan điểm chủ trương, đường lối của Đảng về vấn đề dân tộc và công tác dân tộc; Pháp Luật và Chính sách của Nhà nước về Phát triển Kinh tế - Xã hội vùng Dân tộc thiểu số; Xây dựng hệ thống chính trị cơ sở ở vùng Dân tộc thiểu số vững mạnh; Công tác Quản lý nhà nước về văn hóa các dân tộc thiểu số; Công tác Quốc phòng an ninh và trao đổi một số chính sách khác./.

           

Hoàng Hiệp - Phòng Nghiệp vụ