Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Ban dân tộc

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Công bố Quyết định Thanh tra tại huyện Hữu Lũng

Thực hiện Quyết định số 63/QĐ-BDT ngày 30/8/2021 của Trưởng Ban Dân tộc tỉnh về thanh tra việc tổ chức, triển khai thực hiện chính sách dân tộc tại huyện Hữu Lũng.

Hồi 8 giờ 00 phút ngày 10/9/2021 tại Hội trường trụ sở UBND huyện Hữu Lũng, ông Bế Văn Sơn, Chánh thanh tra, Trưởng Đoàn thanh tra Ban Dân tộc tỉnh đã chủ trì buổi công bố Quyết định thanh tra. Thành phần tham dự gồm có ông Vi Minh Tú - Trưởng Ban Dân tộc tỉnh đại diện lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh và các thành viên trong Đoàn thanh tra; đại diện lãnh đạo UBND huyện Hữu Lũng có bà Dương Thị Hạnh - Phó Chủ tịch UBND huyện, đại diện lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn của huyện và đại diện lãnh đạo UBND các xã nơi có đối tượng thụ hưởng các Chính sách dân tộc theo nội dung thanh tra.

Nội dung công bố Quyết định thanh tra chủ yếu là việc chấp hành các quy định của pháp luật trong việc tổ chức, triển khai thực hiện Chương trình 135 về dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, dự án hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng cho xã, thôn đặc biệt khó khăn; Chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số theo Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 06/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn huyện Hữu Lũng; Thời kỳ thanh tra: Từ 01/01/2018 đến 31/12/2020; Thời hạn thanh tra là: 30 ngày làm việc, kể từ ngày công bố Quyết định thanh tra.

(Đồng chí Vi Minh Tú, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh phát biểu chỉ đạo)

Ông Vi Minh Tú - Trưởng Ban Dân tộc tỉnh phát biểu chỉ đạo, quán triệt các nội dung liên quan trong quá trình thanh tra:

+ Đề nghị UBND huyện chấp hành nghiêm túc, đầy đủ các nội dung và yêu cầu của Đoàn thanh tra trong quá trình thanh tra; Rà soát, điều chỉnh, bổ sung các số liệu trong bản Báo cáo cho chính xác; Chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ và tạo điều kiện thuận lợi, không gây cản trở, khó khăn cho Đoàn thanh tra trong quá trình làm việc, kiểm tra, xác minh, tạo điều kiện cho Đoàn thành tra hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

+ Đề nghị các thành viên trong Đoàn thanh tra tuân thủ các quy định của pháp luật trong quá trình thanh tra; Thanh tra theo đúng nội dung kế hoạch đã được phê duyệt, khách quan, trung thực, không gây cản trở cho hoạt động của đối tượng thanh tra. Nếu có vấn đề phát sinh cần báo cáo lãnh đạo Ban để xin ý kiến chỉ đạo kịp thời.

Việc công bố Quyết định thanh tra kết thúc hồi 10 giờ 00 phút cùng ngày. Kết thúc buổi công bố Đoàn thanh tra đã lập Biên bản công bố Quyết định thanh tra theo quy định./.

Mạnh Linh - Thanh tra Ban Dân tộc