Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Ban dân tộc

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hội thảo nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn phục vụ xây dựng Luật Đo đạc và Bản đồ

Ngày 28/9, Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam tổ chức Hội thảo nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn phục vụ xây dựng Luật Đo đạc và Bản đồ. Thứ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Văn Đức đến dự.

       Tham dự Hội nghị có đại diện Cục Đo đạc và Bản đồ Bộ Tổng tham mưu (Bộ Quốc Phòng), Bộ Xây dựng và các đơn vị trực thuộc Bộ TN&MT.
       Cục trưởng Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam Nguyễn Tuấn Hùng cho biết, đề tài nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn phục vụ xây dựng Luật Đo đạc và Bản đồ được Bộ TN&MT phê duyệt vào tháng 6/2010. Đến nay, đề tài được nghiệm thu là cơ sở tiến hành xây dựng Luật Đo đạc và Bản đồ vào năm 2013.
       Mục tiêu của đề tài nhằm nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn liên quan đến các vấn đề cơ chế, chính sách kinh tế - xã hội, kỹ thuật, công nghệ, hội nhập quốc tế mà hoạt động đo đạc và bản đồ có tác động điều chỉnh hoặc ảnh hưởng, trên cơ sở đó đề xuất những nội dung cụ thể phục vụ xây dựng Luật Đo đạc và Bản đồ.
       Tại Hội thảo, Chủ nhiệm đề tài Ths. Lê Minh Tâm cho biết: Hoạt động đo đạc và bản đồ có đặc thù là bao trùm một phạm vi rất rộng các lĩnh vực đời sống xã hội. Hầu hết các lĩnh vực kinh tế xã hội và an ninh quốc phòng đều sử dụng bản đồ trong công việc của mình. Các quốc gia trên thế giới đều quan tâm tới quản lý hoạt động này nhằm tránh sự chồng chéo lãng phí trong đo đạc, lập bản đồ và đảm bảo sự thống nhất trong hệ thống thông tin đo đạc và bản đồ để thuận lợi cho công tác chỉ đạo điều hành, quản lý xã hội và công tác quy hoạch, kế hoạch.
       Theo ThS. Lê Minh Tâm, vấn đề xã hội hóa hoạt động đo đạc và bản đồ ngày càng phát triển đòi hỏi nhà nước cần phải có biện pháp quản lý thích hợp để phát huy tiềm năng của tất cả các lực lượng trong xã hội và sử dụng tốt nhất thành quả đo đạc và bản đồ một cách hiệu quả và kinh tế. Chính vì thế, việc xây dựng Luật Đo đạc và Bản đồ trong bối cảnh hiện nay là vô cùng cần thiết.
       Đề tài nghiên cứu đã chỉ ra rằng, nội dung chính của Luật Đo đạc và Bản đồ cần bao quát được toàn bộ nội dung cần quản lý để đảm bảo cho hoạt động đo đạc và bản đồ đạt các yêu cầu cơ bản. Đó là: Không đo đạc chồng chéo, lãng phí; hướng tới việc thống nhất sử dụng chung sản phẩm đo đạc và bản đồ cơ bản để tránh lãng phí và thuận tiện cho công tác qui hoạch, kế hoạch và quản lý kinh tế xã hội; đảm bảo độ chính xác và chất lượng sản phẩm để không dẫn đến những mâu thuẫn trong quá trình sử dụng chung.
Đặc biệt, Luật Đo đạc và Bản đồ phải kế thừa ưu điểm, khắc phục những qui định không có tính khả thi của pháp luật về đo đạc và bản đồ hiện hành; làm rõ, bổ sung những qui định cần thiết khác. Tổng hợp những qui định cơ bản trong các qui phạm pháp luật hiện hành đưa vào Luật để giảm bớt tình trạng sau Luật vẫn cần rất nhiều văn bản dưới luật. Khung Luật Đo đạc và Bản đồ được đề xuất xây dựng gồm 8 chương và 75 điều.
       Phát biểu tại Hội thảo, Thứ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Văn Đức cơ bản đồng ý với những đề xuất trong đề tài nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn phục vụ xây dựng Luật Đo đạc và Bản đồ. Thứ trưởng Nguyễn Văn Đức đề nghị, trong thời gian tới, Cục Đo đạc và Bản đồ tập trung chuẩn bị cho việc xây dựng Luật Đo đạc và Bản đồ đúng tiến độ, có hiệu quả để sau khi ban hành Luật thực sự đi vào cuộc sống.

       Theo Kế hoạch, dự thảo Luật Đo đạc và Bản đồ sẽ được trình Quốc hội khóa XIII xem xét, thảo luận.

Cục trưởng Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam Nguyễn Tuấn Hùng phát biểu

ThS.Lê Minh Tâm báo cáo