Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Ban dân tộc

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 6 năm 2021 (kỳ 2)

Thực hiện Chương trình công tác của UBND tỉnh tháng 6 năm 2021 (Chương trình số 22/CTr-UBND ngày 31/5/2021). Hôm qua (18/6/2021), tại Hội trường UBND tỉnh Lạng Sơn đã diễn ra cuộc họp thường kỳ tháng 6 năm 2021 (kỳ 2). Tham dự cuộc họp gồm các đồng chí lãnh đạo HĐND, UBND cùng toàn thể các đồng chí lãnh đạo các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh. Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự và chủ trì cuộc họp.

Cuộc họp diễn ra trong 01 ngày; trong đó tập trung đánh giá và thảo luận 11 dự thảo của UBND tỉnh do các Sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh trình. Cụ thể:

1. Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 về chính sách đặc thù khuyến khích đầu tư, phát triển hợp tác, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020-2025 (Sở Kế hoạch và Đầu tư trình).         

2. Dự thảo Báo cáo của UBND tỉnh về tình hình và kết quả thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu lĩnh vực văn hóa - xã hội 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2021 (Sở Kế hoạch và Đầu tư trình).

3. Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định một số nội dung, mức chi cho các hoạt động của Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp tỉnh Lạng Sơn (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình).

4. Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc kéo dài thời hạn áp dụng Nghị quyết số 07/2020/NQ-HĐND ngày 13/7/2020 của HĐND tỉnh quy định mức thu học phí tại các cơ sở giáo dục công lập năm học 2020 - 2021 trên địa bàn tỉnh (Sở Giáo dục và Đào tạo trình).

5. Dự thảo Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về nâng cao chất lượng công tác giáo dục dân tộc trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2021 - 2025 (Sở Giáo dục và Đào tạo trình).

6. Dự thảo Đề án mở rộng địa giới hành chính thành phố Lạng Sơn (Sở Nội vụ trình).

7. Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc thông qua Quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn, tỷ lệ 1/2.000 (Sở Xây dựng trình).

8. Dự thảo Báo cáo của UBND tỉnh về công tác thanh tra, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 (Thanh tra tỉnh trình).

9. Dự thảo Báo cáo của UBND tỉnh về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 (Thanh tra tỉnh trình).

10. Dự thảo Báo cáo của UBND tỉnh về công tác dân tộc và tình hình thực hiện các chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 (Ban Dân tộc tỉnh trình).

11. Dự thảo Báo cáo của UBND tỉnh về kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ hai mươi HĐND tỉnh khóa XVI (Văn phòng UBND tỉnh trình).

Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Bí thư Tỉnh ủy,

Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo cuộc họp

 

Kết thúc cuộc họp, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao trách nhiệm của các Sở, ban, ngành đối với việc tham mưu, xây dựng các dự thảo của UBND tỉnh 6 tháng đầu năm; đồng thời chỉ đạo tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ của UBND tỉnh 6 tháng cuối năm 2021./.

 

Triệu Quốc Toàn - Văn phòng Ban Dân tộc