Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Ban dân tộc

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Huyện Văn Lãng biểu dương khen thưởng người có uy tín tiêu biểu trên địa bàn huyện

          Ngày 21/9/2023, UBND huyện Văn Lãng tổ chức Hội nghị biểu dương khen thưởng người có uy tín tiêu biểu trên địa bàn huyện năm 2023.

(Quan cảnh hội nghị)

          Từ năm 2021- 2023, người có uy tín trên địa bàn huyện Văn Lãng đã phát huy tốt vai trò, sử dụng uy tín, ảnh hưởng của mình tham gia giải quyết nhiều vụ việc phức tạp ngay tại cơ sở, là nhân tố tích cực trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tham gia tố giác, đấu tranh với các loại tội phạm. Người có uy tín là những tấm gương tiêu biểu trong phát triển kinh tế tại địa phương. Ngoài ra người có uy tín còn phát huy vai trò trong công tác giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, an ninh - quốc phòng. Thực hiện chính sách, chế độ đối với người có uy tín, từ năm 2021-2023: Đã cấp phát báo, tạp chí trên 69.300 tờ báo cho người có uy tín, Công tác tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, cung cấp thông tin Ủy ban nhân dân huyện đã tổ chức được 01 hội nghị tập huấn với trên 89 lượt người tham dự, lựa chọn, lập danh sách cử trên 70 người có uy tín tham dự các lớp tập huấn, bồi dưỡng tại tỉnh. Việc thăm hỏi, tặng quà cho người có uy tín nhân dịp tết Nguyên đán được thực hiện, 100% người có uy tín được tặng quà đảm bảo đúng chế độ và đảm bảo đúng thời gian quy định. Trong thời gian qua đã có 330 lượt người có uy tín được các cấp, các ngành tặng quà, Công tác thăm hỏi, hỗ trợ vật chất khi người có uy tín ốm đau và thăm viếng người có uy tín hoặc thân nhân người có uy tín qua đời được các cấp quan tâm thực hiện nghiêm túc, đảm bảo kịp thời, đúng quy định

Đ/c Bế Thị Vẫn, Phó CTUBND huyện trao giấy khen cho người uy tín tiêu biểu

 

Đ/c Lương Văn Vị, Phó Bí thư Thường trực huyện ủy trao quà cho người uy tín

          Nhân dịp này huyện Văn Lãng đã trao giấy khen của Chủ tịch UBND huyện cho39 người uy tín tiêu biểu. Ngoài ra UBND huyện đã trao tặng 163 xuất quà cho người uy tín trên địa bàn huyện./.

                                                                                                                                                    Hoàng Hiệp – Phòng Nghiệp vụ