Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Ban dân tộc

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Một số thông tin cơ bản đối với chính sách người có uy tín trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2021

Năm 2021 người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn được UBND tỉnh phê duyệt, công nhận 1.696 người. Thực hiện nhiệm vụ được UBND tỉnh giao, phân bổ kinh phí thực hiện chính sách đối với người có uy tín, Ban Dân tộc xây dựng, ban hành Kế hoạch số 30/KH-BDT ngày 09 tháng 4 năm 2021 về tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh cho người có uy tín trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2021.

 

Ảnh minh họa

Do tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa tỉnh diễn biến phưc tạp, thời gian dự kiến phối hợp với Công an tỉnh tổ chức 11 cuộc hội nghị tại 11 huyện, thành phố trong quý IV năm 2021, hội nghị nhằm cung cấp thông tin, tuyên truyền đến 100% người có uy tín trên địa bàn tỉnh về các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc; tuyên truyền một số chính sách phát triển kinh tế xã hội, xóa đói giảm nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; công tác đấu tranh, vận động quần chúng tham gia phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc; đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội ở cơ sở; chương trình quốc gia phòng chống tội phạm, ma túy và tệ nạn xã hội.

 

Lăng Văn Hiền – Trưởng phòng Nghiệp vụ