Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Ban dân tộc

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tổng kết công tác dân tộc, các chính sách dân tộc năm 2023

Chiều 10/1, Ban Dân tộc tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác dân tộc, chính sách dân tộc năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn, Đoàn Thanh Sơn phát biểu tại Hội nghị
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Đoàn Thanh Sơn phát biểu tại Hội nghị

Theo báo cáo của Ban Dân tộc tỉnh Lạng Sơn, trong năm 2023, công tác dân tộc và thực hiện các chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh được quan tâm chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc, kịp thời, đúng mục đích, đúng đối tượng và đạt nhiều kết quả tích cực. Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2025 (gọi tắt là Chương trình 1719) tiếp tục được quan tâm, chỉ đạo triển khai thực hiện quyết liệt.

Cụ thể, kết quả giải ngân nguồn vốn Chương trình 1719 năm 2023 đối với nguồn vốn đầu tư phát triển đạt gần 548 tỷ đồng (đạt 96% kế hoạch). Thực hiện hỗ trợ nhà ở cho 169 hộ DTTS nghèo, hộ nghèo dân tộc Kinh; hỗ trợ đất sản xuất, chuyển đổi nghề cho 587 hộ; hỗ trợ đầu tư 28/7 công trình nước sinh hoạt tập trung, vượt 400% kế hoạch; thực hiện hỗ trợ 14 dự án phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, 24 dự án mô hình chăn nuôi, 30 dự án mô hình trồng trọt; đầu tư cứng hóa trên 70 km đường đến trung tâm xã, đường liên xã, xây dựng 78 công trình giao thông nông thôn...

Ông Vi Minh Tú, Trưởng Ban Dân tộc Lạng Sơn phát biểu tại Hội nghị
Ông Vi Minh Tú - Trưởng Ban Dân tộc Lạng Sơn phát biểu tại Hội nghị

Các chính sách phát triển văn hóa - xã hội; bảo vệ môi trường được thực hiện hiệu quả. Công tác y tế, giáo dục và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực được quan tâm. Các chính sách dân tộc được thực hiện nghiêm túc, kịp thời, đúng mục đích, đúng đối tượng, đạt nhiều kết quả tích cực, qua đó đã góp phần quan trọng vào kết quả chung về phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống của Nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Vi Minh Tú - Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Lạng Sơn cho biết: Trong năm 2023, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo về công tác dân tộc, thực hiện các chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh được cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm chỉ đạo thực hiện thông qua các chương trình, kế hoạch, các văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách của Trung ương và của tỉnh.

Các Chương trình MTQG tiếp tục được quan tâm, chỉ đạo triển khai thực hiện quyết liệt. Các chính sách phát triển văn hóa - xã hội, y tế, giáo dục và đào tạo được thực hiện nghiêm túc, kịp thời, đúng mục đích, đúng đối tượng, đạt nhiều kết quả tích cực. Qua đó đã góp phần quan trọng vào kết quả chung về phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống của Nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Toàn cảnh Hội nghị
Toàn cảnh Hội nghị

Tại  Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận làm rõ những kết quả đạt được, chỉ ra những khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp triển khai thực hiện các quy định về quản lý, tổ chức thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Đoàn Thanh Sơn đã biểu dương những kết quả trong công tác dân tộc và chính sách dân tộc mà Ban Dân tộc tỉnh đã đạt được thời gian qua. Ông Đoàn Thanh Sơn đề nghị, thời gian tới, Ban Dân tộc tỉnh cần tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, của hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở về công tác dân tộc; nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân về vị trí, vai trò của công tác dân tộc và thực hiện các chính sách dân tộc.

Đồng thời, quán triệt và thực hiện tốt Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 03/01/2024 của UBND tỉnh phát động thi đua thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh năm 2024 với chủ đề: “Siết chặt kỷ cương, tăng cường trách nhiệm, quyết liệt hành động, sáng tạo bứt phá”, chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành trong hướng dẫn, tổ chức triển khai thực hiện các chương trình, dự án và chính sách dân tộc, đặc biệt là Chương trình MTQG 1719. Bám sát vào tiêu chí xây dựng nông thôn mới, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của các xã nhằm tạo sự đồng tình, thống nhất ủng hộ của Nhân dân trong xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững.

Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn, Đoàn Thanh Sơn cũng yêu cầu Ban Dân tộc Lạng Sơn tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, vận động đồng bào DTTS chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước thông qua việc lồng ghép các chương trình, dự án, chính sách về công tác dân tộc. Tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh Lạng Sơn lần thứ IV, năm 2024; tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai ngay những biện pháp, giải pháp cụ thể, đồng bộ, hiệu quả để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tăng tỷ lệ giải ngân vốn Chương trình MTQG 1719.

Trưởng Ban Dân tộc Vi Minh Tú trao Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong năm
Trưởng Ban Dân tộc Vi Minh Tú trao Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong năm

Nhân dịp này, đã có nhiều tập thể, cá nhân được nhận Giấy khen của Trưởng Ban Dân tộc tỉnh về thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ và công tác dân tộc năm 2023.


Nguồn:baodantoc.vn Sao chép liên kết