Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Ban dân tộc

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số xã Bằng Hữu, huyện Chi Lăng, cụm xã Yên Thịnh và cụm xã Yên Bình, huyện Hữu Lũng

Thực hiện kế hoạch số 36/KH-BDT ngày 06/9/2017 của Ban Dân tộc tỉnh Lạng Sơn về Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số năm 2017.

Trong 03 ngày, từ ngày 24/10/201 đến ngày 26/10/2017, Ban Dân tộc tỉnh đã phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lạng Sơn tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số tại địa bàn xã Bằng Hữu, huyện Chi Lăng, cụm xã Yên Thịnh và cụm xã Yên Bình, huyện Hữu Lũng. 

 

 

Tại các hội nghị, các đại biểu là trưởng thôn, bí thư chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận khu dân cư, đại diện các đoàn thể thôn, người có uy tín… trên địa bàn xã Bằng Hữu, huyện Chi Lăng, cụm xã Yên Thịnh và cụm xã Yên Bình, huyện Hữu Lũng đã được các báo cáo viên của Ban Dân tộc và Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Lạng Sơn truyền đạt các nội dung như: Chủ trương của Đảng và Nhà nước về công tác dân tộc; Một số chính sách dân tộc đang thực hiện tại vùng dân tộc thiểu số và miền núi; Công tác giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội; Hoạt động của Ban thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng…

Qua hội nghị các đại biểu đã được trang bị những kiến thức cơ bản, nâng cao hiểu biết pháp luật. Từ đó, từng bước vận dụng pháp luật tuyên truyền giúp cho bà con đồng bào dân tộc thiểu số nắm bắt kịp thời các văn bản, chính sách liên quan đến đồng bào dân tộc thiểu số, tích cực lao động, phát triển kinh tế, tham gia phong trào xây dựng nông thôn mới… Góp phần hình thành thói quen sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật.

Theo kế hoạch Ban Dân tộc tiếp tục phối hợp với Hội Nông dân tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Tỉnh đoàn Thanh niên, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng và Sở Tư pháp mở 13 hội nghị tuyên truyền tại 13 xã đặc biệt khó khăn, biên giới trên địa bàn tỉnh.

 

        Một số hình ảnh về các hội nghị:

 

 

Hình ảnh Hội nghị tại xã Bằng Hữu, huyện Chi Lăng

 

 

 

Hình ảnh hội nghị tại Cụm xã Yên Thịnh, huyện Hữu Lũng

 

Hình ảnh Hội nghị tại Cụm xã Yên Bình, huyện Hữu Lũng

 

Phòng Tuyên truyền và Địa bàn