Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020  

 

THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
35/KHBDT 30-09-2019 Kế hoạch tổ chức Hội nghị phổ biến giáo dục pháp luật tại một số huyện trên địa bàn tỉnh năm 2019
323/KL-BDT 26-09-2019 Kết luận thanh tra việc tổ chức, triển khai thực hiện các Chính sách Dân tộc tại huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn
33/KH-BDT 16-09-2019 Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án "Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 - 2021"
53/QĐ-BDT 04-09-2019 Quyết định về việc thành lập Ban Quản lý thực hiện Tiểu dự án 3: Nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ cơ sở thuộc Chương trình 135 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, năm 2019
55-KL/TW 15-08-2019 Kết luận của Ban Bí thư về việc tiếp tục chấn chỉnh công tác cán bộ để chuẩn bị tốt nhân sự đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng
307/TB-UBND 15-06-2019 Thông báo kết luận của đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp đánh giá công tác chuẩn bị tổ chức ĐHĐB các DTTS tỉnh Lạng Sơn lần thứ III năm 2019
Sown/KH-UBND 20-05-2019 Kế hoạch thực hiện chiến lược phát triển viễn thám quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
36/QĐ-BDT 14-05-2019 Quyết định kiện toàn Tổ tham mưu giúp việc cho lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh xây dựng các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh tổ chức Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh Lạng Sơn lần thứ III năm 2019
187/BC-UBND 13-05-2019 Báo cáo tình hình KT-XH tháng 4 và 4 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2019
183/TB-UBND 05-04-2019 Thông báo kết luận của đồng chí Dương Xuân Huyên, phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc với Ban Dân tộc tỉnh

THÔNG TIN THEO LĨNH VỰC

Alt text
Đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án phát triển hạ tầng thuộc Chương trình 134-135

Căn cứ Thông tư số 01/2008/TTLT-UBDT-KHĐT-TC-XD-NNPTNT, ngày 15/9/2008 của Ủy Ban Dân tộc - Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Tài chính - Bộ Xây dựng - Bộ Nông nghiệp và Phát

Alt text
Tiêu chí xác định thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng dân tộc và miền núi giai đoạn 2012-2015

Quyết định về tiêu chí xác định thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng dân tộc và miền núi giai đoạn 2012 -

LIÊN KẾT WEBSITES

SỞ BAN NGÀNH, HUYỆN THỊ

Thống kê truy cập