Skip to main content
Nhiệt liệt chào mừng 77 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2022) và Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2022)!

THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
43/TB-BDT 18-11-2022 Thông báo thành phần, thời gian, địa điểm Đoàn công tác tham quan, trao đổi, học tập kinh nghiệm tại Tuyên Quang, Hà Giang năm 2022
42/TB-BDT 17-11-2022 Thông báo phân công phục vụ các hội nghị phổ biến giáo dục pháp luật và tuyên truyền vận động đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2022
40/TB-BDT 16-11-2022 Thông báo về việc kiểm tra, giám sát công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình bình năm 2022
41/TB-BDT 15-11-2022 Thông báo kết luận cuộc họp giao ban cơ quan tháng 10/2022
39/TB-BDT 09-11-2022 Thông báo kết luận của lãnh đạo Ban Dân tộc tại buổi khảo sát, làm việc với UBND huyện Hữu Lũng về việc xem xét đề nghị điều chỉnh danh mục công trình đối với Tiểu dự án 1 - Dự án 4 và Tiểu dự án 1 - Dự án 5
30/PC-BDT 28-09-2022 Phân công phục vụ các lớp bồi dưỡng kiến thức dân tộc (đối tượng 4) năm 2022
28/TB-BDT 22-09-2022 Thông báo về việc thực hiện công khaikết luận thanh tra
60/QĐ-BDT 16-09-2022 Quyết định thanh tra việc tổ chức triển khai thực hiện chính sách dân tộctại UBND huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn
443/PC-BDT 12-09-2022 Phan cong nhiem vu phuc vu lop boi duong KTDT nam 2022 doi tuong 3
439/KL-BDT 09-09-2022 Kết luận về việc tổ chức triển khai thực hiện chính sách dân tộctại huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
56/KH-BDT 28-11-2022 Kế hoạch chuyển đổi số, phát triển chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng năm 2023
557/BC-UBND 24-11-2022 Báo cáo công tác dân tộc và tình hình thực hiện các chính sách dân tộc năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ năm 2023
94/QĐ-BDT 17-11-2022 Quyết định thành lập đoàn công tác tham quan, trao đổi, học tập kinh nghiệm tại tỉnh Tuyên Quang và Hà Giang năm 2022
55/KH-BDT 15-11-2022 Kế hoạch thực hiện Nội dung số 01, TIểu dự án 2, Dự án 5: Bồi dưỡng kiến thức dân tộc theo Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021, năm 2022
54/KH-BDT 14-11-2022 Kế hoạch tổ chức tặng quà, giao lưu thể thao kỷ niệm 191 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn (04/11/1831-04/11/2022)
91/QĐ-BDT 11-11-2022 Quyết định phê duyệt dự toán kinh phí thực hiện Tiểu dự án 2 - Dự án 9 Chương trình MTQG theo Quyết định số 1919/QĐ-TTg năm 2022
90/QĐ-BDT 11-11-2022 Quyết định ban hành tài liệu tuyên truyền, thực hiện Tiểu dự án 2 - Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong đồng bào DTTS&MN thuộc CTMTQG năm 2022
89/QĐ-BDT 11-11-2022 Quyết định phê duyệt dự toán kinh phí thực hiện nội dung số 02, Tiểu dự án 01 thuộc Dự án 10: Phổ biến giáo dục pháp luật và tuyên truyền vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2022
86/QĐ-BDT 08-11-2022 Quyết định thành lập Hội đồng xét duyệt sáng kiến Ban Dân tộc tỉnh Lạng Sơn
87/QĐ-BDT 08-11-2022 Quyết định thành lập Hội đồng Thi đua khen thưởng Ban Dân tộc tỉnh Lạng Sơn

THÔNG TIN THEO LĨNH VỰC

Alt text
Đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án phát triển hạ tầng thuộc Chương trình 134-135

Căn cứ Thông tư số 01/2008/TTLT-UBDT-KHĐT-TC-XD-NNPTNT, ngày 15/9/2008 của Ủy Ban Dân tộc - Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Tài chính - Bộ Xây dựng - Bộ Nông nghiệp và Phát

Alt text
Tiêu chí xác định thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng dân tộc và miền núi giai đoạn 2012-2015

Quyết định về tiêu chí xác định thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng dân tộc và miền núi giai đoạn 2012 -

LIÊN KẾT WEBSITES

SỞ BAN NGÀNH, HUYỆN THỊ

Thống kê truy cập