Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020  

 

THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
1784/UBND-TT 18-12-2020 Báo cáo chính trị và Quyết tâm thư của Đại hội đại biểu toàn quốc các DTTS Việt nam lần thứ II năm 2020
48/KH-BDT 02-12-2020 Kế hoạch Tổng kết, đánh giá thưc hiện chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất đối với dân tộc thiểu số ít người ở xã đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2017 – 2020 theo Quyết định số 06/2017/QĐ-UBND ngày 24/02/2017 của UBND tỉnh Lạng Sơn
47/KH-BDT 25-11-2020 Kế hoạch kiểm tra tình hình tổ chức triển khai, thực hiện các chính sách dân tộc năm 2020
157/BC-BDT 23-11-2020 Báo cáo kết quả công tác dân tộc tháng 11 năm 2020
155/BC-BDT 19-11-2020 Báo cáo Kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2020, nhiệm vụ kế hoạch năm 2021
154/BC-BDT 18-11-2020 Báo cáo Tổng kết công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2020
46/KH-BDT 12-11-2020 Kế hoạch Tổ chức Hội thảo tham vấn xây dựng mô hình điểm Đề án Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc trên địa bàn tỉnh Lạng Sơngiai đoạn 2021 -2025
46/KH-BDT 12-11-2020 Kế hoạch tổ chức Hội thảo, tuyên truyền, tham vấn xây dựng Mô hình điểm giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống giai đoạn 2021 - 2025
142/BC-BDT 21-10-2020 Báo cáo Kết quả công tác dân tộc tháng 10 năm 2020
136/BC-BDT 14-10-2020 Báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2020, đề xuất nhiệm vụ trọng tâm năm 2021

THÔNG TIN THEO LĨNH VỰC

Alt text
Đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án phát triển hạ tầng thuộc Chương trình 134-135

Căn cứ Thông tư số 01/2008/TTLT-UBDT-KHĐT-TC-XD-NNPTNT, ngày 15/9/2008 của Ủy Ban Dân tộc - Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Tài chính - Bộ Xây dựng - Bộ Nông nghiệp và Phát

Alt text
Tiêu chí xác định thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng dân tộc và miền núi giai đoạn 2012-2015

Quyết định về tiêu chí xác định thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng dân tộc và miền núi giai đoạn 2012 -

LIÊN KẾT WEBSITES

SỞ BAN NGÀNH, HUYỆN THỊ

Thống kê truy cập