Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Ban dân tộc

Tiêu đề văn bản Giấy mời dự họp thảo luận dự toán ngân sách thành phố năm 2023
Số hiệu 668/GM-UBND Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 17/11/2023
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---