Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020  

 

THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
37/TB-VP 09-06-2021 Thông báo về việc thẩm tra các nội dung trình phiên họp UBND tỉnh tháng 6 năm 2021 (kỳ 2)
331/TB-HĐND 09-06-2021 Thông báo dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
308/TB-UBND 08-06-2021 Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh tại cuộc họp chuẩn bị tổng kết bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
305/TB-UBND 07-06-2021 Thông báo kết luận của đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tại cuộc họp chuyên đề xem xét dự thảo Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng giáo dục vùng DTTS&MN tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021-2025
216/TB-BDT 31-05-2021 Thông báo kết luận giao ban cơ quan tháng 5/2021
725-CV/VPTW 17-05-2021 Bài viết của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam
98/TB-VPCP 08-05-2021 Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp trực tuyến toàn quốc của Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19
175/TB-BDT 07-05-2021 Thông báo kết luận cuộc họp giao ban cơ quan tháng 5/2021
138/PC-BDT 08-04-2021 Phan cong nhiem vu phuc vu ky niem 75 nam thanh lap nganh
27/DBDHNT-GV 26-03-2021 Thông báo chính sách học dự bị đại học cho học sinh dân tộc thiểu số

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
234/CTr-BDT 10-06-2021 Chương trình tổ chức thực hiện "Ngày pháp luật" tháng 6 năm 2021
136/KH-UBND 09-06-2021 Kế hoạch Tổ chức triển khai thực hiệnChỉ thị số 05-CT/TU ngày 12/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025
37/KH-BDT 09-06-2021 Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
861/QĐ-TTg 04-06-2021 Quyết định phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025
36/KH-BDT 28-05-2021 Kế hoạch tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 20 năm ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2001 - 28/6/2021) và hưởng ứng "THáng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình" năm 2021
46/QĐ-BDT 21-05-2021 Quyết định kiện toàn Ban chỉ đạo áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của Ban Dân tộc tỉnh Lạng Sơn
45/QĐ-BDT 14-05-2021 Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính tại Ban Dân tộc năm 2021
178/BDT-VP 10-05-2021 Công văn đề nghị phối hợp thực hiện dự thảo Báo cáo của UBND tỉnh về công tác dân tộc và tình hình hình thực hiện các chính sách dân tộc 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021
31/KH-BDT 13-04-2021 Kế hoạch kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thức hiện các chính sách dân tộc năm 2021
30/KH-BDT 09-04-2021 KE HOACH TAP HUAN NGUOI UY TIN 2021

THÔNG TIN THEO LĨNH VỰC

Alt text
Đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án phát triển hạ tầng thuộc Chương trình 134-135

Căn cứ Thông tư số 01/2008/TTLT-UBDT-KHĐT-TC-XD-NNPTNT, ngày 15/9/2008 của Ủy Ban Dân tộc - Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Tài chính - Bộ Xây dựng - Bộ Nông nghiệp và Phát

Alt text
Tiêu chí xác định thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng dân tộc và miền núi giai đoạn 2012-2015

Quyết định về tiêu chí xác định thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng dân tộc và miền núi giai đoạn 2012 -

LIÊN KẾT WEBSITES

SỞ BAN NGÀNH, HUYỆN THỊ

Thống kê truy cập