Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020  

 

THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
356/TB-BDT 17-10-2019 Thông báo Kết luận của Trưởng Ban Dân tộc tại cuộc họp giao ban cơ quan tháng 9 năm 2019
353/TB-ĐKT 16-10-2019 Thông báo kết luận kiểm tra việc thực hiện Kỷ luật, kỷ cương hành chính tại cơ quan Ban Dân tộc năm 2019
593/TB-UBND 11-10-2019 Thông báo kết luận của đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và phong trào thi đua "Lạng Sơn cùng cả nước chung sức xây dựng NTM" giai đoạn 2010-2020
401/TB-ĐTTr 30-10-2018 Thông báo Về việc công bố Quyết định thanh tra việc tổ chức, triển khai thực hiện Chính sách Dân tộc tại huyện Bắc Sơn
14/KH-BDT 30-03-2018 Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 02/CT-UBND, ngày 04/01/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm, hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp
13/KH-BDT 20-03-2018 Kế hoạch thực hiện công tác Văn thư - lưu trữ năm 2018
12/KH-BDT 07-03-2018 Kế hoạch cải cách hành chính
11/KH-BDT 07-03-2018 Kế hoạch tổ chức triển khai công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
173/BC-BDT 17-12-2019 Báo cáo Kết quả đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2019
167/BC-BDT 10-12-2019 Báo cáo kết quả công tác Ban Dân tộc năm 2019
21/BC-CĐCS 09-12-2019 Báo cáo đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở năm 2019
1747/QĐ-TTg 04-12-2019 Quyết định công nhân danh sách xã hoàn thành mục tiêu Chương trình 135 giai đoạn 2017-2020
90/2019/NĐ-CP 15-11-2019 Nghị định quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động
148/BC-BDT 14-11-2019 Báo cáo công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp tháng 11 và nhiệm vụ công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp tháng 12 năm 2019
141/TT-BCĐ 13-11-2019 Thông tri riệu tập Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Lạng Sơn lần thứ III, năm 2019 (Ngày 25 - 26/11/2019)
140/BC-BDT 05-11-2019 Báo cáo kết quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2019
136/BC-BDT 01-11-2019 Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2019
167/KH-UBND 25-10-2019 Kế hoạch thực hiện Đề án Chương trình mỗi xã một sản phẩm tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2019-2020

THÔNG TIN THEO LĨNH VỰC

Alt text
Đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án phát triển hạ tầng thuộc Chương trình 134-135

Căn cứ Thông tư số 01/2008/TTLT-UBDT-KHĐT-TC-XD-NNPTNT, ngày 15/9/2008 của Ủy Ban Dân tộc - Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Tài chính - Bộ Xây dựng - Bộ Nông nghiệp và Phát

Alt text
Tiêu chí xác định thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng dân tộc và miền núi giai đoạn 2012-2015

Quyết định về tiêu chí xác định thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng dân tộc và miền núi giai đoạn 2012 -

LIÊN KẾT WEBSITES

SỞ BAN NGÀNH, HUYỆN THỊ

Thống kê truy cập