Skip to main content
Kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ ( 27/7/1947 - 27/7/2022 )

THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
19/2022/QĐ-UBND 10-08-2022 Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc tỉnh Lạng Sơn
22/TB-BDT 10-08-2022 Thông báo kết luận giao ban cơ quan tháng 7/2022
20/TB-BDT 22-07-2022 Thông báo kết luận Hội nghị giao ban công tác dân tộc 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022
17/TB-BDT 12-07-2022 Thông báo phân công đón tiếp Đoàn công tác rà soát, đánh giá tình hình chuẩn bị các cự án đầu tư cơ sở hạ tầng trọng điểm cụm xã đặc biệt khó khăn
15/TB-BDT 11-07-2022 Thông báo phân công đón tiếp Đoàn công tác của Ban Dân tộc tỉnh Quảng Trị đến thăm và làm việc tại Lạng Sơn
14/TB-BDT 08-07-2022 Thông báo lịch giảng của báo cáo viên Hội nghị tập huấn, cung cấp thông tin, bồi dưỡng kiến thức phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2022
250/TB-BDT 07-06-2022 TB phan cong nhiem vu XD CT MTQG
11/TB-BDT 06-06-2022 Thông báo kết luận cuộc họp giao ban cơ quan tháng 5/2022
08/TB-BDT 05-05-2022 Thông báo phân công lãnh đạo, công chức tham gia khảo sát về chính sách phát triển kinh tế - xã hội vùng DTTS và MN
07/TB-BDT 26-04-2022 Thông báo phân công trực cơ quan dịp lễ 30/4 và 01/5 năm 2022

THÔNG TIN THEO LĨNH VỰC

Alt text
Đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án phát triển hạ tầng thuộc Chương trình 134-135

Căn cứ Thông tư số 01/2008/TTLT-UBDT-KHĐT-TC-XD-NNPTNT, ngày 15/9/2008 của Ủy Ban Dân tộc - Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Tài chính - Bộ Xây dựng - Bộ Nông nghiệp và Phát

Alt text
Tiêu chí xác định thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng dân tộc và miền núi giai đoạn 2012-2015

Quyết định về tiêu chí xác định thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng dân tộc và miền núi giai đoạn 2012 -

LIÊN KẾT WEBSITES

SỞ BAN NGÀNH, HUYỆN THỊ

Thống kê truy cập