Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Ban dân tộc

Tiêu đề văn bản Giấy mời Dự kiểm tra, đánh giá thực hiện dự án thuộc Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi năm 2023 trên địa bàn thành phố Lạng Sơn
Số hiệu 02/GM-UBND Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 01/01/2024
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm de0b5afd3b68756be45f51187a80f323Gi_E1_BA_A5y_20m_E1_BB_9Di_20ki_E1_BB_83m_20tra_20_C4_91_C3_A1nh_20gi_C3_A1_20CTMTQG_20n_C4_83m_202023.pdf
Mô tả ---