Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Ban dân tộc

Tiêu đề văn bản Giấy mời Họp Hội đồng Bồi thường thông qua phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án: Nhà văn hóa + Sân thể thao thôn Hoàng Thanh, xã Hoàng Đồng; Trụ sở làm việc Công an tỉnh Lạng Sơn
Số hiệu 705/GM-HĐBT Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 01/12/2023
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---