Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Ban dân tộc

Tiêu đề văn bản Thông báo Chương trình và thành phần tham dự giám sát đối với UBND xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn
Số hiệu 681/TB-ĐGS Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 01/11/2023
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm 90c26b385d6e74816addbc820c454f63TB_20gi_C3_A1m_20s_C3_A1t_20Ho_C3_A0ng_20_C4_90_E1_BB_93ng_20n_C4_83m_202023.pdf
Mô tả ---