Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Ban dân tộc

Tiêu đề văn bản Đưa ra khỏi danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số
Số hiệu 1025/QĐ-UBND Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 04/06/2018
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---