Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Ban dân tộc

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Ban Dân tộc tổ chức sinh hoạt "Ngày pháp luật" thường kỳ tháng 5 năm 2021

Thực hiện Kế hoạch số 22/KH-BDT ngày 25/02/2021 của Ban Dân tộc tỉnh về triển khai thực hiện “Ngày pháp luật” năm 2021. Ngày 01/6/2021, Ban Dân tỉnh đã tổ chức sinh hoạt “Ngày pháp luật” thường kỳ tháng 5/2021 với sự tham gia đầy đủ của 24/24 công chức, người lao động của đơn vị.

Nội dung buổi sinh hoạt tập trung tuyên truyền, phổ biến 05 chuyên đề chính gồm: Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018; Luật lao động năm 2019; Luật Dân quân tự vệ năm 2019; Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng, chống tham nhũng; Nghị đinh 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức.

(Toàn cảnh hội trường buổi sinh hoạt “Ngày pháp luật”)

Báo cáo viên là các đồng chí lãnh đạo Ban, công chức trong Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật của cơ quan. Thông qua buổi tuyên truyền, có thể nói công chức, người lao động của đơn vị đã phần nào nâng cao được nhận thức, hiểu biết, tiếp cận những kiến thức pháp luật mới nói chung, đặc biệt là những vấn đề có liên quan trực tiếp đến quyền, nghĩa vụ và lợi ích chính đáng, hợp pháp của công chức, người lao động./.

 

Đàm Danh Huỳnh - Chánh Văn phòng