Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Ban dân tộc

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hội nghị tuyên truyền, phổ biến GDPL, vận động đồng bào vùng DTTS và miền núi năm 2020

Tuyên truyền, phổ biến GDPL, vận động đồng bào vùng DTTS và miền núi

tại xã Cao Lâu, huyện Cao Lộc

Thực hiện Kế hoạch số 23/KH-BDT ngày 16/3/2020 của Ban Dân tộc về Tuyên truyền, phổ biến GDPL, vận động đồng bào vùng DTTS và miền núi trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2020. Ngày 04/9/2020, Ban Dân tộc tỉnh phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Ủy ban nhân dân huyện Cao Lộc tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tại xã Cao Lâu, huyện Cao Lộc.

Đồng chí Vi Minh Tú, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh phát biểu khai mạc Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo viên của Ban Dân tộc tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tuyên truyền, phổ biến các nội dung: Chủ trương, chính sách của của Đảng và Nhà nước về công tác dân tộc; Nghị quyết số 88/2019/QH14 ngày 18/11/2019 của Quốc hội; Một số chính sách dân tộc đang triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Luật Biên giới quốc gia và quản lý, bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia; quản lý, bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam trong tình hình mới; Các văn bản liên quan đến biên giới quốc gia và biển đảo Việt Nam; tình hình phòng chống dịch bệnh Covitd – 19; Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II năm 2020; đồng thời phát tờ rơi tuyên truyền một số nội dung cơ bản về xuất nhập cảnh