Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Ban dân tộc

Tiêu đề văn bản Giấy mời họp tổng kết công tác trật tự đô thị, trật tự xây dựng năm 2023
Số hiệu /GM-UBND Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 01/01/2024
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm f64f7f3ca8aa0e10cea238eba2455168GM_20tong_20ket_20cong_20tac_20TTDT-TTXD_20nam_202023.pdf
Mô tả ---