Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Ban dân tộc

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thăm quan học tập kinh nghiệm trao đổi kinh nghiệm thực hiện Chương trình 135 tại tỉnh Quảng Ninh và tỉnh Bắc Giang

Thực hiện Quyết định số 1216/QĐ-UBND, ngày 29 tháng 6 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về phê duyệt kế hoạch thực hiện Tiểu dự án nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ cơ sở thuộc Chương trình 135 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2020, Ban Dân tộc đã thành lập đoàn công tác do đồng chí Lâm Văn Viên, Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh làm trưởng đoàn tham quan, học tập, trao đổi kinh nghiệm thực hiện Chương trình 135 tại tỉnh Quảng Ninh và tỉnh Bắc Giang. Đón tiếp và làm việc với đoàn có đại diện lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ninh và Bắc Giang, đại diện lãnh đạo UBND huyện Bình Liêu, đại liện lãnh đạo UBND xã Long Sơn,  đã tạo điều kiện, hướng dẫn, đưa đoàn đi thực tế tại một số điểm,  mô hình trên địa bàn.

 

 

(Thăm mô hình trồng hoa tại xã Hoành Mô, huyện Bình Liêu, Quảng Ninh) 

(Mô hình nuôi Tắc kè tại xã Long Sơn, Sơn Động, Bắc Giang)

Sau khi đi thực tế thăm mô hình, đoàn công tác đã di chuyển về hội trường nghe đại diện lãnh đạo UBND huyện Bình Liêu, UBND xã Long Sơn báo cáo tóm tắt về đặc điển, tình hình phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng của địa phương.

 

        (Lãnh đạo Ban dân tộc tỉnh Lạng Sơn giao lưu, tặng quà lưu niệm)

 

                                            Hoàng Hiệp - Phòng Nghiệp vụ Ban Dân tộc