Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Ban dân tộc

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Ban Dân tộc tỉnh kiểm tra việc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế -xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 6 tháng đầu năm 2023 tại huyện Chi Lăng

          Ngày 04/8/2023,  Đoàn công tác của Ban Dân tộc tỉnh Lạng Sơn do đồng chí Lâm Văn Viên, Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh, làm Trưởng đoàn đã thực hiện kiểm tra, rà soát việc triển khai, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 6 tháng đầu năm 2023 tại huyện Chi Lăng. Dự buổi làm việc cố đồng chí Vi Quang Trung, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, đại diện lãnh đạo các phòng chuyên môn Lao động Thương binh, Xã hội - Dân tộc, Tài chính và Kế hoạch, Giáo dục và Đào tạo, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kinh tế và Hạ tầng, Ban Quản lý đầu tư xây dựng; đại diện lãnh đạo UBND và các ban, ngành, đoàn thể có liên quan của xã Chiến Thắng.

 

 Đoàn kiểm tra làm việc tại trụ sở UBND xã Chiến Thắng, huyện Chi Lăng

          Tại buổi làm việc Đoàn công tác đã kiểm tra tiến độ đầu tư xây dựng công trình nước sinh hoạt tập trung; dự án đường giao thông nông thôn; hỗ trợ làm nhà ở; hỗ trợ chuyển đổi nghề tại xã Chiến Thắng.  Kết quả 6 tháng đầu năm 2023 UBND huyện Chi Lăng đã chủ động triển khai các nghị quyết, quyết định, chương trình, kế hoạch của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và hướng dẫn của các sở, ngành trong thực hiện Chương trình trên địa bàn huyện. Đã ban hành cơ bản đầy đủ các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện như nghị quyết của Hội đồng nhân dân; quyết định của UBND huyện; các chương trình, kế hoạch và các văn bản chỉ đạo liên quan khác,… Thực hiện phân bổ và giao dự toán ngân sách các đơn vị trực thuộc đảm bảo kịp thời, theo quy định. Thanh toán vốn đầu tư được 29,72 tỷ đồng, đạt 37% kế hoạch; thanh toán vốn sự nghiệp được trên 3,3 tỷ đồng, đạt 4,9% kế hoạch. 100% xã, thị trấn thành lập Ban chỉ đạo, ban quản lý thực hiện các chương trình; trong quá trình triển khai thực hiện, huyện đã thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, kịp thời nắm bắt những khó khăn, vướng mắc để tháo gỡ hoặc kiến nghị tháo gỡ; 6 tháng đầu năm 2023, kiểm tra tình hình triển khai Chương trình tại 11/11 xã có dự án. Bên cạnh những kết quả đạt được, còn một số hạn chế khó khăn vướng mắc, tại buổi làm việc đã được các thành viên của đoàn thảo luận làm rõ.

          Để thực hiện hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023 đề ra, đồng chí Lâm Văn Viên, Trưởng đoàn công tác đề nghị UBND huyện Chi Lăng, xã Chiến Thắng tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế, khó khăn vướng mắc trong thực hiện các dự án, tiểu dự án Chương trình, đồng thời định hướng một số nội dung để huyện tập trung cao độ lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chương trình, đề nghị huyện, xã thường xuyên phối hợp thông tin kịp thời cho Ban Dân tộc và các cơ quan có thẩm quyền những vấn đề phát sinh thực tiễn để cùng nhau xem xét tháo gỡ, giải quyết.

                                                                          Lăng Hiền - Phòng Nghiệp vụ