Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Ban dân tộc

Tiêu đề văn bản Báo cáo thẩm tra kết quả thực hiện các tiêu chí nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu xã Hoàng Đồng năm 2023
Số hiệu 1284/BC-UBND Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 25/12/2023
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---