Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Ban dân tộc

Tiêu đề văn bản Báo cáo tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2023, kế hoạch năm 2024 (Báo cáo trình tại kỳ họp thứ Mười hai-HĐND thành phố khóa XXI)
Số hiệu 1116/BC-UBND Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 24/11/2023
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---