Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Ban dân tộc

Tiêu đề văn bản Giấy mời Dự Hội nghị tổng kết Ngành Thông tin và Truyền thông năm 2023, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2024
Số hiệu 759/GM-UBND Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 27/12/2023
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm c38791ef6c83a191571501f8881a603c27.12_20Gi_E1_BA_A5y_20m_E1_BB_9Di_20l_C3_A0m_20vi_E1_BB_87c_20v_E1_BB_9Bi_20S_E1_BB_9F_20Th_C3_B4ng_20tin_20v_C3_A0_20Truy_E1_BB_81n_20th_C3_B4ng_20_281_29.pdf
Mô tả ---