Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Ban dân tộc

Tiêu đề văn bản Giấy mời Dự làm việc với Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 1254/QĐ-UBND ngày 10/8/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn về kiểm tra việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2023
Số hiệu 666/GM-UBND Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 17/11/2023
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---