Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Ban dân tộc

Tiêu đề văn bản Giấy mời Họp Hội đồng Bồi thường BT, HT, TĐC thông qua phương án và giải quyết khó khăn vướng mắc dự án Hạ tầng dân cư Khối 8, phường Đông Kinh; Khu đô thị Phú Lộc IV
Số hiệu 446/GM-HĐBT Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 05/09/2022
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---