Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Ban dân tộc

Tiêu đề văn bản Giấy mời Họp Hội đồng Bồi thường thông qua phương án BT, HT, TĐC dự án Cải tạo, mở rộng đường Bà Triệu
Số hiệu 452/GM-HĐBT Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 08/09/2022
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---